Doradztwo i Szkolenia

QUEST Change Managers to zespół doświadczonych konsultantów strategicznych i trenerów, specjalizujących się w Procesach Transformacji Organizacji. Procesy te obejmują pełne spektrum funkcjonowania firm: od strategii do działań procesowych i projektowych. Celem Procesu Transformacji jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej firmy na rynku.

Rdzeń naszych działań to pomóc Klientowi zarabiać więcej pieniędzy… i wejść na poziom konkurencyjności, gdzie wygrywa się w Polsce 8 na 10 procesów sprzedaży. Dlaczego my? Jesteśmy wdrożeniowcami. Pracujemy dla firm w gospodarkach wysoce konkurencyjnych. Koncentrujemy się na minimalizowaniu różnicy, jaka istnieje między konkurencyjnością firm na świecie a konkurencyjnością firm w Polsce.

QUEST Change Managers