Rozwiązania systemowe

Oferuję swoim Klientom proste i skuteczne narzędzia, wspierające ich w codzienności:

  1. Tworzenie budżetu sprzedażowego, którego konstrukcja drastycznie zwiększa prawdopodobieństwo realizacji.
  2. Dwa narzędzia typu CRM do zarządzania kontaktami z Klientami, w tym rewolucyjna TABLICA Działu Handlowego, której struktura pozwala zobaczyć wszystkie elementy sprzedaży na jednym ekranie.
  3. Wzorzec kalendarza rocznego, którego konstrukcja zaczerpnięta jest z produktów firmy Time/System – przejrzystość tego kalendarza i możliwość zobaczenia „okienek”, do których można wpisać kolejne aktywności jest nieporównywalna do kalendarzy w programach pocztowych czy pakietach biurowych.
  4. Infografika dotycząca pełnego spektrum elementów składających się na sprawne funkcjonowanie Działu Handlowego.
  5. Zestaw narzędzi i wytycznych dotyczących modelu pracy handlowca: planowanie, reguły w zakresie prowadzenia spotkań sprzedażowych, reguły organizacji sprzedaży systemowej, przykładowe plany tygodnia oraz wzorce maili do Klientów.
  6. Zestaw narzędzi i wytycznych dla szefa sprzedaży: agenda spotkań zespołu sprzedażowego oraz pełny, tabela wyznaczania celów sprzedażowych oraz monitorowania wyników sprzedaży, trajektorii działań dla nowego szefa sprzedaży oraz aktualnego szefa, celem przeprowadzenia znaczących zmian w DH.
  7. Arkusz prognozowania wynagrodzenia w oparciu o wyniki sprzedaży.
  8. Narzędzia do zarządzania sobą w czasie dla menedżerów i specjalistów.
  9. Silnik Sprzedażowy [Sales Engine], czyli pełna struktura pracy menedżerów i sprzedawców, aby sprzedaż w Organizacji była opisana tak dobrze, jak produkcja.

 

Skontaktuj się ze mną